• Kontrast
  • Czcionka

Zasady wypożyczeń bibliotecznych

 1. Wypożyczenia międzybiblioteczne realizowane są za pośrednictwem Czytelni Głównej bądź czytelni wydziałowych w zależności od tematyki zamawianych pozycji. Zamówienia można składać osobiście w wybranej czytelni lub na stronie internetowej Biblioteki, poprzez wypełnienie formularza.
 2. Prawo do składania zamówień mają wyłącznie studenci oraz pracownicy Akademii Kaliskiej, którzy posiadają aktywne konto w bibliotece.
 3. Przed złożeniem zamówienia czytelnik jest zobowiązany do ustalenia, czy zamawiana pozycja nie znajduje się w zbiorach Biblioteki Akademii Kaliskiej lub innej biblioteki na terenie Kalisza.
 4. W celu złożenia zamówienia na książkę należy podać : nazwisko i imię autora, tytuł książki, miejsce i rok wydania, ISBN. Przy zamówieniu kopii artykułu z czasopisma wymagane jest: nazwisko i imię autora, tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok, numer zeszytu, numery stron, ISSN.
 5. Jednorazowo można zamówić do 5 pozycji (książki, kopie artykułów).
 6. Przy zamówieniu należy wziąć pod uwagę czas potrzebny na jego realizację drogą pocztową.
 7. O sprowadzeniu zamówionych książek czytelnik jest informowany mailowo lub telefonicznie.
 8. Sprowadzone książki udostępniane są wyłącznie na miejscu – w czytelni, w której dokonano zamówienia (jeśli zamówienie dokonywane jest poprzez formularz na stronie, należy wskazać właściwą czytelnię w komentarzu).
 9. Okres wypożyczenia wyznacza biblioteka udostępniająca (od 2 do 4 tygodni).
 10. Korzystanie z usługi wypożyczeń międzybibliotecznych jest bezpłatne.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres biblioteka@uniwersytetkaliski.edu.pl

Pliki do pobrania: