• Kontrast
    • Czcionka

Email ogólny: biblioteka@uniwersytetkaliski.edu.pl


DYREKTOR

dr Elżbieta Steczek-Czerniawska
ul. Nowy Świat 4a
tel. (62) 76-79-507
E-mail: e.steczek@uniwersytetkaliski.edu.pl

DZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

ul. Łódzka 149, tel. (62) 76-79- 552

mgr Zofia Szurek
E-mail: z.szurek@uniwersytetkaliski.edu.pl

WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA (Collegium Novum)

ul. Nowy Świat 4a, tel. (62) 76-79-649

mgr Mariola Napadłek
E-mail: m.napadlek@uniwersytetkaliski.edu.pl
mgr Beata Leśna
E-mail: b.lesna@uniwersytetkaliski.edu.pl

CZYTELNIA GŁÓWNA (Collegium Novum)

ul. Nowy Świat 4a, tel. (62) 76-79-549

mgr Mariola Napadłek
E-mail: m.napadlek@uniwersytetkaliski.edu.pl
mgr Beata Leśna
E-mail: b.lesna@uniwersytetkaliski.edu.pl

WYPOŻYCZALNIA  WYDZIAŁU POLITECHNICZNEGO
(Collegium Oecologicum)

ul. Poznańska 201-205, tel. (62) 76- 79 -587

mgr Magdalena Aulich
E-mail: m.aulich@uniwersytetkaliski.edu.pl
mgr Michał Szurek
E-mail: m.szurek@uniwersytetkaliski.edu.pl

CZYTELNIA WYDZIAŁU POLITECHNICZNEGO
(Collegium Mechanicum)

ul. Poznańska 201-205, tel. (62) 76-79-577

mgr Ewa Szczurek
E-mail: e.szczurek@uniwersytetkaliski.edu.pl
mgr Marcin Mikołajczyk
E-mail: m.mikolajczyk@uniwersytetkaliski.edu.pl

WYPOŻYCZALNIA I CZYTELNIA WYDZIAŁU MEDYCZNEGO
I NAUK O ZDROWIU

(Collegium Medicum)

ul. Kaszubska 13, tel. (62) 76-79-608

dr Grzegorz Matuszczak
E-mail: g.matuszczak@uniwersytetkaliski.edu.pl
mgr Krystyna Raubo
E-mail: k.raubo@uniwersytetkaliski.edu.pl

Sprzedaż książek Wydawnictwa Uniwersytetu Kaliskiego

ul. Łódzka 149, tel. (62) 76-79-552

mgr Ewa Obała
E-mail: e.obala@uniwersytetkaliski.edu.pl

CZYTELNIA KIERUNKU BEZPIECZEŃSTWO

ul. Łódzka 149, tel. (62) 76-79- 552

mgr Zofia Szurek
E-mailz.szurek@uniwersytetkaliski.edu.pl
 
mgr Ewa Obała
E-mail: e.obala@uniwersytetkaliski.edu.pl
 
mgr Marcin Mikołajczyk
E-mailm.mikolajczyk@uniwersytetkaliski.edu.pl