• Kontrast
  • Czcionka

Przeszukaj zasoby elektroniczne Biblioteki Uniwersytetu Kaliskiego

* Multiwyszukiwarka nie przegląda zasobów baz: IBUK libra i BIBLIO.

Academica udostępnia zasoby cyfrowe, w tym współczesne książki i czasopisma naukowe ze wszystkich dziedzin wiedzy.
Udostępniamy 3 138 430 dokumentów.

Dostęp do bazy jest możliwy z wyznaczonych stanowisk w bibliotece głównej

Baza ESPACE dostępna na płytach CD w Ośrodku Informacji Patentowej i Normalizacyjnej (Collegium Oecologicum)

 • ESPACE-ACCESS (B) – zawiera dane bibliograficzne patentów europejskich (EP-B).
 • ESPACE-Access Preces – baza bibliograficzna patentów z Europy Środkowo – Wschodniej (Polska, Bułgaria, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry). Polskie opisy patentowe od nru 153900. Służy jako indeks do poszukiwań w bazie ESPACE-PRECES.
 • ESPACE-BULLETIN – baza z danymi o stanie prawnym europejskich zgłoszeń i patentów.
 • ESPACE-Preces – baza zawiera pełne teksty opisów patentowych z krajów Europy Środkowo – Wschodniej (Polska, Bułgaria, Czechy, Litwa, Rumunia, Słowacja, Węgry). Polskie opisy patentowe od nru 153900.
 • ESPACE-World – baza zawiera opisy bibliograficzne i pełne teksty międzynarodowych zgłoszeń patentowych PCT.

Baza dostępna online ze strony Urzędu Patentowego RP:

Espacenet PL

Espacenet EP

Kolekcja zdjęć histologicznych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu udostępniana w ramach Atlasu Zasobów Otwartej Nauki AZON 2.0.

KATALOGI BIBLIOTEK POLSKICH

KaRo

NUKAT


BAZY TEMATYCZNE

BAZATEMATYKA
e-PUBLIKACJE NAUKI POLSKIEJBaza wielodziedzinowa (m.in. medycyna, technika, zarządzanie ) zawiera pełne teksty książek i czasopism
AGROBaza bibliograficzna o tematyce rolniczo-przyrodniczej.
BAZTECHBAZEKONBaza bibliograficzna  zawartości polskich czasopism technicznych, pełne teksty wybranych tytułów.Baza bibliograficzna zawartości polskich czasopism ekonomicznych, pełne teksty wybranych tytułów.
BazTOLBaza bibliograficzna z zakresu nauk technicznych + abstrakty
BIBLIOBaza bibliograficzna z dziedziny techniki.
Bibliografia Regionalna WielkopolskiBaza bibliograficzna o zawartości książek, artykułów z czasopism, dzienników regionalnych, wydawnictw zbiorowych, gazet zakładowych, dokumenty życia społecznego.
DOKTOBaza bibliograficzna o zawartości prac doktorskich i habilitacyjnych z dziedziny techniki.
Dziennik UstawOd stycznia 2012 roku ukazuje się tylko w wersji elektronicznej.
Dzienniki UrzędoweOd stycznia 2012 roku ukazują się tylko w wersji elektronicznej.
Europe PubMed CentralBaza zawiera abstrakty i pełne teksty prac z dziedziny nauki przyrodniczych i medycznych
Medline PlusBaza  dotyczy diagnostyki chorób i opieki zdrowotnej
Medline/PubMedBaza zawiera abstrakty publikacji medycznych.
Monitor PolskiOd stycznia 2012 roku ukazuje się tylko w wersji elektronicznej.Od stycznia 2013 roku nie ukazuje się Monitor Polski “B”
Polskie Bibliografie DziedzinoweBaza bibliograficzna z zakresu: bibliotekarstwa, polityki, geografii, prawa, geologii, religioznawstwa, historii, sportu, literatury, sztuki, nauk biologicznych i rolnictwa, techniki, nauk medycznych, wojskowości, pedagogiki.
PSJC Life SciencesBaza pełnotekstowa polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk rolniczych i biologicznych.
PubMed CentralBaza pełnotekstowa czasopism z zakresu nauk biologicznych
SPORTBaza bibliograficzna, zawiera informacje z zakresu sportu, kultury fizycznej i nauk pokrewnych.
SYMPOnetBaza bibliograficzna, zawiera informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich.

Dostęp do tego zasobu dotyczy wyłącznie studentów kierunku lekarskiego.

Użytkownik potrzebuje kod dostępu (do pobrania w bibliotece).

Informacje dotyczące logowania:

 • aby rozpocząć, pobierz bezpłatną wersję Complete Anatomy ze sklepu App Store na urządzenie (także na komputery stacjonarne);
 • uruchom aplikację i dokończ rejestrację w aplikacji, używając swojego uniwersyteckiego adresu e-mail (wymagana domena e-mail: @uniwersytetkaliski.edu.pl);
 • przejdź do opcji Ustawienia > Moje konto i wprowadź odpowiedni kod dostępu;
 • zapoznaj się z instruktażowymi plikami PDF.

Korzystając z bazy użytkownik może być zalogowany jednocześnie na dwóch urządzeniach. W przypadku problemów, należy wylogować się ze wszystkich urządzeń i zalogować ponownie.

Pozostali czytelnicy zainteresowani bazą mogą zarejestrować się na stronie i uzyskać kod do darmowego dostępu. 

Link do bazy: https://3d4medical.com/

CZASOPISMA OGÓLNODOSTĘPNE (open access)

Tytuł czasopismaŹródło
American International Journal of ScienceDostępne w Internecie
American International Journal of Contemporary ResearchDostępne w Internecie
BDO Finanse PubliczneDostępne w Internecie
Czasopismo Techniczne B, BudownictwoBiblioteka Cyfrowa Politech. Krak.
Czasopismo Techniczne M, MechanikaBiblioteka Cyfrowa Politech. Krak.
FizjoterapiaDostępne w Internecie
Free Medical JournalDostępne w Interencie
GeriatriaDostępne w Internecie
Gerontologia PolskaDostępne w Internecie
 International Journal of Humanities and Social ScienceDostępne w Internecie
Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej(od 2005 r. jako Electrical Power Quality and Utilisation)Dostępne w Internecie 
Kultura Popularna (od nru 33/2012)Dostępne w Internecie
LiderDostępne w Internecie
Ochrona Środowiska i Zasobów NaturalnychDostępne w Internecie
OECD360Dostępne w Internecie
Pielęgniarstwo PolskieDostępne w Internecie
Pneumonologia i Alergologia PolskaDostępne w Intenrecie
Prawo Mediów ElektronicznychDostępne w Internecie
Problemy EkorozwojuDostępne w Internecie
Przegląd EnergetycznyDostępne w Internecie
Rocznik Ochrona ŚrodowiskaDostępne w Internecie
Wiadomości PKN. NormalizacjaDostępne w Internecie

GAZETY I MAGAZYNY DOSTĘPNE W PRENUMEROWANYCH BAZACH (wybór)

(dostęp w sieci Uczelni)

Uwaga!
Wejście do baz poprzez link czasopisma jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki korzystania określone w licencjach. Teksty licencji dostępne są na stronie Biblioteki Akademii Kaliskiej

TytułŹródło
Dziennik Gazeta Prawna Baza EMIS
Gazeta Wyborcza (gazeta.pl) Baza EMIS
Głos Wielkopolski Baza EMIS
New York Times Baza ProQuest
Newsweek (ang.)  (numery do 2012 roku) Baza Proquest
Newsweek Polska Baza EMIS
Parkiet Baza EMIS
Rzeczpospolita Baza EMIS
Time Baza Proquest
Wprost Baza EMIS

 CZASOPISMA NAUKOWE I BRANŻOWE (wybór)

Tytuł Źródło
American Journal of Medicine Wyd. ABE-IPS
American Journal of Obstertrics and Gynecology Wyd. ABE-IPS
CIRP Annals – Manufacturing Technology Wyd. ABE-IPS
Coaching Review Baza LEX
Computerworld Baza EMIS
Controlling i Rachunkowość Zarządcza Baza INFORLEX
Czysta Energia Baza EMIS
Ecological Chemistry and Engineering. S Wyd. ABE-IPS
Ecological Monographs Wyd. ABE-IPS
Ekonomia i Prawo Baza ProQuest
Ekspert Budowlany Baza EMIS
Elektroinfo Baza EMIS
Energia – Gigawat Baza EMIS
Energy and Buildings Wyd. ABE-IPS
Eurobuild Poland Baza EMIS
European Journal of Internal Medicine Wyd. ABE-IPS
Finanse Komunalne Baza LEX
Fizjoterapia (roczniki 2008-2011) Baza ProQuest
Forbes Baza EMIS
Gazeta Farmaceutyczna Baza EMIS
Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw Baza EMIS
Gazeta Samorządu i Administracji Baza INFORLEX
Glosa Baza LEX
Gospodarka Surowcami Mineralnymi Baza ProQuest
Industrie – Anzeiger Wyd. ABE-IPS
Internal Medicine Journal Wyd. ABE-IPS
International Journal of Nurcing Practice Baza Wiley
Izolacje Baza EMIS
Journal of Advanced Nursing Wyd. ABE-IPS
Journal of Building Performance Simulation Wyd. ABE-IPS
Journal of Fresh Water Ecology Wyd. ABE-IPS
Krankengymnastic (patrz PT Zeitschrift fur Physiotherapeuten) Wyd. ABE-IPS
Logistyka Baza EMIS
Measurement and Control Wyd. ABE-IPS
Measurement Techniques Wyd. ABE-IPS
Media i Marketing Baza EMIS
Medycyna Paliatywna Baza ProQuest
Medycyna Pracy Baza ProQuest
Nauka i Zizn Wyd. ABE-IPS
Networld Baza EMIS
Neuropsychiatria i Neuropsychologia Baza ProQuest
Nieruchomości i Prawo Baza LEX
Nowe Życie Gospodarcze Baza EMIS
Obstetrics, Gynaecology and Reproductive Medicine Wyd. ABE-IPS
Ochrona Środowiska Baza ProQuest
Państwo i Prawo Baza LEX
PC World Computer Baza EMIS
Personel i Zarządzanie Baza INFORLEX
Physiotherapy Wyd. ABE-IPS
Polish Journal of Sport and Tourism Baza ProQuest
Poradnik Gazety Prawnej Baza INFORLEX
Poradnik Instytucji Pomocy Społecznej Baza INFORLEX
Poradnik  Organizacji Non-Profit Baza INFORLEX
Poradnik Samorządowca Baza INFORLEX
Postępy Dermatologii i Alergologii Baza ProQuest
Postępy Rehabilitacji Baza ProQuest
Postępy w Kardiologii Interwencyjnej Baza ProQuest
Prawo Przedsiębiorcy Baza InforLEX
Problemy Pielęgniarstwa (od 2012 roku) Wyd. Via Medica
PT Zeitschrift fur Physiotherapeuten (Krankengymnastic) Wyd. ABE-IPS
Przegląd Dermatologiczny Baza ProQuest
Przegląd Kardiodiabetologiczny Baza ProQuest
Przegląd Komunalny Baza EMIS
Przegląd Kulturoznawczy Baza ProQuest
Przegląd Menopauzalny Baza ProQuest
Przegląd Podatkowy Baza LEX
Przegląd Prawa Handlowego Baza LEX
Przegląd Socjologiczny Baza ProQuest
Psychologia Rozwojowa Baza ProQuest
Recykling Baza EMIS
Resuscitation Wyd. ABE-IPS
Rynek Instalacyjny Baza EMIS
Samorząd Terytorialny Baza LEX
Serwis BHP Baza INFORLEX
Serwis Prawno-Pracowniczy Baza INFORLEX
Studia Prawno-Ekonomiczne Baza ProQuest
Urządzenia dla Energetyki Baza EMIS
Warsow Voice Baza EMIS
Wiadomości Handlowe Baza EMIS
Wideochirurgia i Inne Techniki Mało Inwazyjne Baza ProQuest
Wodociągi – Kanalizacja Baza EMIS
Współczesna Onkologia Baza ProQuest
Zarządzanie Publiczne Baza ProQuest
Zarządzanie w Kulturze Baza ProQuest
ZWF Zeitschrift fur Wirschaftlichen Fabrikbetrieb Wyd. ABE-IPS

Ebookpoint BIBLIO to internetowa wypożyczalnia książek elektronicznych (ebooki, audiobooki) oraz kursów video. Zbiór literatury specjalistycznej, edukacyjnej, jak i beletrystycznej, popularnej, poradników, przewodników i innych publikacji. W ofercie wydawnictwa marek GRUPY Helion oraz małych, niszowych wydawców.

Prenumerata Biblioteki Akjademii Kaliskiej obejmuje literaturę z informatyki, automatyki i elektroniki, pozycje z zakresu techniki i medycyny oraz cały dział „Biznes i ekonomia”.

Korzystanie z bazy poza siecią Uczelni możliwe jest po autoryzacji przy użyciu kodu pobranego w  Bibliotece.

Na platformie EBSCO dostępne są bazy bibliograficzne i pełnotekstowe rejestrujące czasopisma z zakresu medycyny, środowiska, rolnictwa, nauk społecznych, zarządzania, informatyki, techniki, m.in:

e-Book Academic Collection – dostęp do 150 tys. książek z różnych dziedzin wiedzy

Medline  światowa baza medyczna z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii oraz ochrony zdrowia. Zawiera opisy bibliograficzne, abstrakty i pełne teksty 5 tys. czasopism

Lista czasopism dostępnych w bazie EBSCO

Materiały szkoleniowe

Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:

Baza Elsevier zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych wydawnictwa Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne, abstrakty oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF.

Zakres tematyczny obejmuje nauki techniczne, przyrodnicze, medyczne i społeczne.

Baza rejestruje roczniki od 1995 roku do chwili bieżącej, aktualizowana jest  raz w tygodniu.

Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:

Baza zawiera informacje w języku polskim i angielskim dotyczące firm, w tym raporty i analizy, dane sektorowe, dane makroekonomiczne, informacje dotyczące rynków finansowych. Są to między innymi teksty doniesień agencji informacyjnych, artykułów prasowych, sprawozdania finansowe spółek (Monitor Polski “B”), raporty branżowe, notowania giełdowe, statystyki.

Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:

Baza IBUK libra zawiera pełne teksty ponad 51 tys. książek, w tym podręczników akademickich wydanych przez Wydawnictwo Naukowe PWN, Wolters Kluwer, WNT, WKiŁ oraz wydawnictwa naukowe wyższych uczelni.
Baza zapewnia zaawansowaną pracę z tekstem: tworzenie notatek, zaznaczanie i tagowanie fragmentów książki, zaawansowane przeszukiwanie treści, sprawdzanie trudnych pojęć i słów (również obcojęzycznych) w bazie wiedzy PWN (słowniki i encyklopedie).
Tekst książek jest dostosowywany do każdego urządzenia (komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon).

INSTRUKCJA KORZYSTANIA

Aby skorzystać z zaawansowanych funkcjonalności należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.

 1. Dostęp do publikacji z sieci uczelnianej ze strony biblioteki.
 2. Dostęp do publikacji spoza sieci uczelnianej – wchodzimy wyłącznie ze strony biblioteki, logowanie poprzez system HAN identyczne z logowaniem do swojego konta bibliotecznego.

Funkcje platformy IBUK Libra – https://www.youtube.com/watch?v=p-DQnp1fvgI

Osobista półka myIBUK – https://www.youtube.com/watch?v=7GNxlHtmtWk

Instrukcja korzystania – Słownik Oxford

ZGŁOŚ ZAKUP BIBLIOTECE – kliknij w opcję pod okładką interesującej Cię książki „Uzyskaj dostęp” (opcja tylko dla zalogowanych użytkowników)
O zakupie dostępu do książek zamawiający zostanie poinformowany mailowo.

Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania.

Infor LEX Biblioteka zawiera teksty wszystkich czasopism grupy INFOR wraz  z orzecznictwem, przepisami, interpretacjami urzędów, standardami rachunkowości i formularzami oraz informacje dotyczące kalkulatorów, klasyfikacji statystycznych, kursów walut, kodów CPV oraz wskaźników i opłat, m.in. podatkowych, bankowych, diet, ryczałtów i rekompensat.

Interaktywny Atlas Histologiczny, Katedra Histologii i Embriologii, Collegium Medicum, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika opracowało największy w Polsce, interaktywny atlas histologiczny. Atlas składa się ze zdjęć przygotowanych z preparatów pokazowych używanych w trakcie zajęć z przedmiotu histologia w Katedrze i Zakładzie Histologii i Embriologii tej uczelni. Atlas był aktualizowany.

Baza pełnotekstowa z zakresu nauk technicznych, z możliwością pracy na interaktywnych wykresach i tabelach. Zawiera pełne teksty książek, w tym podręczników z zakresu techniki oraz materiałów konferencyjnych 70 wydawców – m.in. American Institute of Aeronautics and Astronautics, ASME, Cambridge University Press, DECHEMA, FAO, McGrawHill, MIT, Wiley, Springer, Elsevier, American Institute of Chemical Engineers, Rapra, RSC, Hanser, Synapse.

Baza podzielona jest na  kolekcje tematyczne.

W ramach subskrypcji dostępne są następujące kolekcje:

Aeorospace & Radar Technology

Electrical & Power Engineering

Enviroment & Enviromental Engineering

General Engineering & Engineering Management

Mechanics & Mechanical Engineering

Civil Engineering & Construction Materials

Sustainable Energy and Development

Instrukcja korzystania z bazy

Dostęp do bazy z komputerów spoza uczelni – logowanie do bazy poprzez system HAN identyczne z logowaniem do swojego konta bibliotecznego. Baza przeszukiwana przez multiwyszukiwarkę (okienko u góry listy baz).

Monitor Polski B – zbiór archiwalny (do 2012 r.) zawiera sprawozdania finansowe firm i instytucji określone w przepisach o rachunkowości.

Po przejściu do bazy, aby wybrać Monitor Polski B należy w menu z sekcji Narzędzia wybrać odpowiedni link.


Baza Nature zawiera pełne  teksty czasopisma o tym samym tytule wydawanym przez Nature Publishing Group (NPG) – Wielka Brytania

Czasopismo Nature ukazuje się od 1869 roku i jest  tygodnikiem naukowym rejestrowanym przez Instytut Filadelfijski.

Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:

Baza tworzona jest przez Organization for Economical Co-operation and Development (Organizacja Ekonomicznej Współpracy i Rozwoju –  założona w 1947 roku, pod obecną nazwą od 1961 roku). OECD opracowuje statystyki porównawcze oraz dane gospodarcze i społeczne.

OECD iLibrary oferuje dostęp do 6 tys. książek,  21 tys. artykułów, 14 tys. tabel i wykresów.

Materiały informacyjne i szkoleniowe

Prezentacja audiowizualna

Polska Bibliografia Lekarska rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, organizacji ochrony zdrowia, a także popularną z zakresu oświaty zdrowotnej. Opisy bibliograficzne pochodzą z ponad 1900 tytułów czasopism polskich i zagranicznych. Baza zawiera również informacje o monografiach oraz niepublikowanych pracach doktorskich i habilitacyjnych będących w zbiorach GBL.

PBL prowadzona jest od 1979 r. i aktualizowana co 3 miesiące. Od 1991 roku do bazy wprowadzone są streszczenia dokumentów w języku polskim i angielskim.

Baza dostępna jest wyłącznie na komputerach w Bibliotece.

Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:

PROQUEST  Central & PQDT A&I należy do największych baz  interdyscyplinarnych na świecie.

Obejmuje od 2017 r. 42 bazy pełnotekstowe  ze 160 dziedzin wiedzy, w tym z zakresu ekonomii, medycyny, nauk o zdrowiu, pielęgniarstwa, socjologii, komunikacji, informacje biznesowe pochodzące z raportów rynkowych z 43 branż i 40 krajów, w tym Wielkiej Brytanii, Europy Zachodniej i Europy Wschodniej, Azji i Pacyfiku, Ameryki Północnej i Ameryki Łacińskiej . Baza zawiera 23 500 tytułów czasopism, z czego 16 600 tytułów w wersji pełnotekstowej oraz opisy 3 mln rozpraw doktorskich z dostępem do 24 stron pracy.

Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:

Baza Science zawiera teksty czasopism wydawanych przez American Association for the Advancement of Science:

1) Science,

2) Science Signaling (pełny dostęp w okresie 01.09.2015 – 31.12.2016)

3) Science Translational Medicine (pełny dostęp w okresie 01.09.2015 – 31.12.2016).

Czasopismo Science istnieje od 1880 roku, założone przez przez Thomasa Edisona i jest tygodnikiem naukowym rejestrowanym przez Instytutu Filadelfijski.

Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:

Scopus jest opracowywaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Baza obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych.

Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA.

Baza Scopus jest udostępniana z platformy ELSEVIERA (SCIENCE DIRECT).

(Źródło: http://vls.icm.edu.pl)

Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:

Springer jest to wielodziedzinowa baza pełnotekstowa czasopism wydawnictwa Springer, z dostępem do numerów bieżących i archiwalnych. Baza zawiera 1130 tytułów czasopism bieżących z rocznikami archiwalnymi od 1997, a także archiwa od pierwszego wolumenu do roku 1996 dla 1301 tytułów czasopism, archiwa od pierwszego wolumenu do rocznika 2008 dla 17 serii książkowych, pełna kolekcja 3009 książek elektronicznych wydanych przez Sprignera w roku 2005. Zakres tematyczny bazy obejmuje: astronomię, biologię, biochemię, biznes, budownictwo lądowe, ekologię, ekonomię, energetykę, farmację, fizykę, inżynierię, inżynierię materiałową, księgowość, finanse, matematykę, medycynę, psychologię, socjologię, technika i technologia, zarządzanie.

Baza Tez-MeSH jest polską wersją amerykańskiego tezaurusa Medical Subject Headings (MeSH), prowadzonego w National Library of Medicine (NLM),USA. Medical Subject Headings to język informacyjno-wyszukiwawczy najbardziej znanego i uznanego przez środowiska medyczne światowego systemu MEDLARS/Medline. Baza Tez-MeSH zawiera terminologię angielską i polską z zakresu medycyny, nauk pokrewnych i organizacji ochrony zdrowia.

Terminologia zawarta w bazie Tez-MeSH, wraz z zasadami indeksowania przyjętymi w NLM, jest używana do sporządzania charakterystyk treściowych dokumentów wprowadzanych od 1979 roku do Polskiej Bibliografii Lekarskiej.  

Baza dostępna jest wyłącznie w sieci Uczelni.

Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:

Platforma Web of Science obejmuje bazy danych tworzone przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne (indeksy cytowań), do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne – Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI). Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List („lista filadelfijska”).

W WoS indeksowane są czasopisma znajdujące się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska), która od roku 2010 obejmuje ponad 12.000 tytułów bieżących czasopism. Kryteria, które muszą spełniać czasopisma indeksowane w WoS oraz przebieg procesu selekcji czasopism można znaleźć na stronie The Thomson Reuters Journal Selection Process. W bazie CPCI indeksowane jest około 150.000 sprawozdań konferencyjnych.

Na platformie Web of Science dostępne są także, na zasadzie dodatku do licencji krajowej, baza Medline oraz narzędzia EndNote Web i Researcher ID

Do roku 2013 platforma produkowana przez Thomson Reuters miała nazwę Web of Knowledge, natomiast indeksy cytowań (SCIE, SSCI i AHC) były określane łącznie jako pakiet Web of Science. Obecnie Web of Science (WoS) oznacza całą platformę, jednak nazwa Web of Knowledge została zachowana w odniesieniu do umowy licencyjnej zawartej na lata 2014-2016.

(Źródło: Wirtualna Biblioteka Nauki)

Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania:

Baza obejmuje 1367 tytułów czasopism z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku na serwerze wydawcy Wiley Online Library.

(Żródło: http://vls.icm.edu.pl)

Korzystanie z bazy oznacza akceptację regulaminu jej użytkowania: