• Kontrast
    • Czcionka

8 marca 2023 r. w Collegium Novum Akademii Kaliskiej rozpoczęła się dwudniowa ogólnopolska konferencja naukowa „Prakseologia w sztuce wojennej. Wojska lądowe w kształtowaniu bezpieczeństwa”. Wśród wystawców towarzyszącym konferencji, znalazły się także nasza Biblioteka oraz Wydawnictwo Akademii Kaliskiej. Zbiory biblioteczne, tematycznie związane z tematem konferencji oraz wydawnictwa uczelniane zaprezentowały mgr Mariola Napadłek i mgr Ewa Obała.

Fot. Ewa Obała