• Kontrast
    • Czcionka

Radni Miasta Kalisza uchwalili Rok 2023

Rokiem Braci Kościelniaków: Tadeusza, Mieczysława i Władysława.

Biblioteka Uniwersytetu Kaliskiego przypomina prace Władysława Kościelniaka zamieszczane przez wiele lat w „Ziemi Kaliskiej” w cyklu felietonów „Wędrówki ze szkicownikiem”.

Wystawa dostępna w budynku Collegium Novum (Nowy Świat 4a) na parterze przy Czytelni Głównej.

Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem wystawy: