• Kontrast
    • Czcionka

Lokalizacja:
Collegium Novum (przy ul. Nowy Świat 4a), parter, sala nr 011

Kontakt:
telefon: +48 (62) 76 79 649
e-mail: 
biblioteka@uniwersytetkaliski.edu.pl lub bezpośrednio do bibliotekarzy pracujących w wypożyczalni (patrz zakładka Kontakt na stronie).

W wypożyczalni można:

  • założyć konto biblioteczne,
  • odebrać książki zamówione do wypożyczenia na zewnątrz oraz dokonać zwrotu,
  • wypożyczyć książki za kaucją (czytelnicy spoza uczelni),
  • przedłużyć termin wypożyczenia,
  • uregulować: karę za przetrzymanie książek, opłatę za wysłanie monitu, opłatę za wydanie karty czytelnika,
  • podbić kartę odejścia, czyli obiegówkę/zamknąć konto.

Uprawnieni do korzystania:

wszyscy czytelnicy, posiadający ważną kartę biblioteczną/aktywną legitymację studencką.