• Kontrast
  • Czcionka

Czytelniku, jeśli nie znalazłeś poszukiwanych informacji na stronie i nie ma ich także wśród poniższych odpowiedzi, można wysłać pytanie do bibliotekarza


Pisząc na adres ogólny: biblioteka@uniwersytetkaliski.edu.pl


CZY MOŻNA ZAPISAĆ SIĘ DO BIBLIOTEKI, CZYLI ZAŁOŻYĆ W BIBLIOTECE KONTO ZDALNIE?

Istnieje możliwość założenia konta zdalnie, ale dotyczy to wyłącznie osób związanych z uczelnią: pracowników naukowych, pracowników administracyjnych, studentów i doktorantów. W takim przypadku czytelnik zobowiązany jest do przesłania mailowo do bibliotekarza wybranej agendy biblioteki (adresy podane na stronie w zakładce Kontakt) następujących danych: imienia/imion i nazwiska, nru PESEL, miejsca urodzenia, nazwy kierunku studiów (w przypadku studenta), nru albumu (student), adresu zamieszkania, adresu mailowego, nru telefonu.
Po utworzeniu konta bibliotekarz zamieszcza w uwagach informację, że konto zostało utworzone zdalnie. Podczas pierwszej wizyty czytelnika w bibliotece zostanie on poproszony o okazanie odpowiedniego dokumentu w celu weryfikacji podanych mailowo danych. Uwaga z konta zostanie wówczas usunięta.

UWAGA! Pracownicy naukowi, pracownicy administracyjni, studenci studiów podyplomowych oraz doktoranci muszą dodatkowo uiścić opłatę za wydanie Karty Czytelnika w wysokości 10 zł.

JAKIE INFORMACJE PRZECHOWYWANE SĄ NA KONCIE CZYTELNIKA?

Oprócz danych osobowych czytelnika na koncie bibliotecznym przechowywane są informacje dotyczące:

 1. historii wypożyczonych zasobów bibliotecznych
 2. opłat poniesionych za przetrzymanie wypożyczonych książek
 3. monitów wysłanych za pośrednictwem poczty
 4. przypomnień o zbliżającym się terminie zwrotu książek i monitów wysyłanych przez program biblioteczny

JAKIE DOKUMENTY POTRZEBNE SĄ PRZY ZAPISIE DO BIBLIOTEKI?

Aby zapisać się do Biblioteki Akademii Kaliskiej, czyli założyć konto w bibliotece, należy przedłożyć następujące dokumenty:

 1. pracownik naukowy Akademii Kaliskiej – dowód osobisty,
 2. pracownik administracyjny Akademii Kaliskiej – dowód osobisty,
 3. student Akademii Kaliskiej – legitymację studencką,
 4. student studiów podyplomowych – legitymację studencką,
 5. doktorant Akademii Kaliskiej – dowód osobisty i zaświadczenie podpisane przez promotora,
 6. osoba spoza uczelni – dowód osobisty.

CO JEST KARTĄ CZYTELNIKA DLA STUDENTA UNIWERSYTETU KALISKIEGO?

Kartą Czytelnika dla studenta naszej uczelni jest ważna legitymacja studencka.

KOMU WYDAWANA JEST KARTA CZYTELNIKA I ILE WYNOSI OPŁATA ZA JEJ WYDANIE?

Karta Czytelnika jest wydawana przy założeniu konta w bibliotece następującym osobom: pracownikom naukowym, pracownikom administracyjnym, studentom studiów podyplomowych, doktorantom oraz osobom spoza uczelni.
Opłata za wydanie Karty Czytelnika wynosi 10 zł.

JAK ODZYSKAĆ HASŁO DO KONTA BIBLIOTECZNEGO?

Czytelnik powinien przyjść osobiście do biblioteki i zgłosić problem bibliotekarzowi.
W wyjątkowych sytuacjach można także zgłosić problem mailowo (adresy mailowe bibliotekarzy w zakładce Kontakt na stronie) z adresu czytelnika podanego przy zakładaniu konta bibliotecznego, aby bibliotekarz miał pewność, że generuje link do zmiany hasła właściwej osobie.