• Kontrast
  • Czcionka

Lokalizacja:
Collegium Mechanicum (Kampus przy ul. Poznańskiej 201-205), przyziemie, sala nr 004

Kontakt:
telefon: +48 (62) 76 79 577
e-mail: 
biblioteka@uniwersytetkaliski.edu.pl lub bezpośrednio do bibliotekarzy pracujących w czytelni (patrz zakładka Kontakt na stronie).

Udostępniane zbiory:

 • księgozbiór podręczny dla wszystkich kierunków i specjalności Wydziału Politechnicznego,
 • czasopisma prenumerowane i nry archiwalne dla Wydziału Politechnicznego,
 • zbiory norm (papierowe i wersji online) i katalogów branżowych,
 • literatura patentowa,
 • bazy danych online, prenumerowane przez Bibliotekę Akademii Kaliskiej,
 • programy wykorzystywane w procesie studiowania: RM_Win11, PL-Win
 • Academica– darmowa wypożyczalnia  umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej.

Uprawnieni do korzystania:

wszyscy czytelnicy, posiadający ważną kartę biblioteczną/aktywną legitymację studencką.

Warunki pracy:

 • 36 miejsc dla czytelników,
 • 23 komputery z dostępem do Internetu,
 • 1 komputer z dostępem do Academiki,
 • skanery dla czytelników, w tym skaner Plustek OpticPro A320, czyli skaner wielkoformatowy, który pozwala skanować kolorowe dokumenty o rozmiarze 304 mm x 431 mm (12” x 17”) z rozdzielczością 300dpi w zaledwie 7,8 sekund, niezbędny przy skanowaniu  w formacie A3
 • dostęp do punktu kserograficznego na Kampusie.