• Kontrast
  • Czcionka

(Czytelnia Wydziału Nauk Społecznych)

Lokalizacja:
Collegium Novum (przy ul. Nowy Świat 4a), parter, sala nr 011

Kontakt:
telefon: +48 (62) 76 79 549
e-mail: biblioteka@uniwersytetkaliski.edu.pl lub bezpośrednio do bibliotekarzy pracujących w czytelni (patrz zakładka Kontakt na stronie).

Udostępniane zbiory:

 • dzieła z księgozbioru podręcznego o charakterze ogólnym (tj. ze wszystkich dziedzin wiedzy),
 • księgozbiór dla wszystkich kierunków i specjalności Wydziału Nauk Społecznych,
 • czasopisma prenumerowane i nry archiwalne dla Wydziału Nauk Społecznych,
 • bazy danych online, prenumerowane przez Bibliotekę Akademii Kaliskiej,
 • Academica – darmowa wypożyczalnia umożliwiająca korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej,
 • program Statistica wykorzystywany w procesie studiowania.

Uprawnieni do korzystania:

wszyscy czytelnicy, posiadający ważną kartę biblioteczną/aktywną legitymację studencką.

Warunki pracy:

 • 57 miejsc dla czytelników,
 • 15 komputerów z dostępem do Internetu,
 • 1 komputer z dostępem do Academiki,
 • bezpośredni dostęp w czytelni do punktu kserograficznego.