• Kontrast
  • Czcionka

Wykaz książek poszukiwanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Kaliskiego dla czytelników Wydziału Nauk Społecznych:

 1. Cichosz W., Metodologia : elementarz studenta. Gdańsk ; Bydgoszcz : Zakłady Graficzne im. Komisji Edukacji Narodowej, 2000.
 2. Flakiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu : (uwarunkowania, technologie, rodzaje). Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2002.
 3. Galata S., Podstawy zarządzania nowoczesną organizacją : ekonomia, kultura, bezpieczeństwo, etyka. Warszawa :  Difin, 2007. 
 4. Griffin Ricky W., Podstawy zarządzania organizacjami. Wydanie 3. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
 5. Kisiel J., Kisiel K., Wszystko o chodzie sportowym.  Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2021.
 6. Kisiel J., Kisiel K., Szymański W., Historia chodu sportowego w Polsce w latach 1904-1945. Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2021.
 7. Kostiukevych V., Skrypko A., Vrublevskiy J., Lamcha Ł., Tactics and movement control in football. Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2020.
 8. Krugman Paul , Wells R., Makroekonomia. Wydanie 2. Warszawa : PWN, 2020.
 9. Krzakiewicz H., Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania. Wydanie 2 zmienione. Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 2008.
 10. Kuc Bolesław R., Funkcje nauki : wstęp do metodologii : nauka nie jest grą.  Wydanie 2. Warszawa : Wydawnictwo Ementon, 2018.
 11. Maszke Albert W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych. Wydanie 2 zmienione. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2004.
 12. Zimniewicz K., Teoria i praktyka zarządzania : analiza krytyczna. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, cop. 2014.
 13. Bezpieczeństwo informacji w organizacjach. Redakcja naukowa Jarosław Wołejszo, Krzysztof Rejman, Małgorzata Wilczyńska. Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2021.
 14. Unus pro multis : państwa i organizacje międzynarodowe wobec wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa XXI wieku. Redakcja Jarosław Wołejszo, Grzegorz Rdzanek, Anna Zagórska. Warszawa : Dom Wydawniczy Elipsa, 2019.
 15. Zarządzanie ryzykiem w organizacji. Redakcja naukowa Jarosław Wołejszo, Krzysztof Rejman, Małgorzata Wilczyńska. Kalisz : Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2021.

Wykaz książek poszukiwanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Kaliskiego dla czytelników Wydziału Politechnicznego:

 1. Błaszczyński T., Ksit B., Grzegorczyk L. Nowa certyfikacja energetyczna budynków jako element budownictwa zrównoważonego. Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018.
 2. Cempel Cz., Teoria i inżynieria systemów – zasady i zastosowania myślenia systemowego : dla studentów wydziałów politechnicznych. Wydanie II, poszerzone. Radom :  Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, 2008.
 3. Cieślak R., Projektowanie procesów montażu. Konin : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2015.
 4. Cieślak R., Pająk E., Projektowanie procesów konwencjonalnych. Konin :  Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2013.
 5. Dębowski M. [et al.], Praktyczny poradnik instalatora : systemy fotowoltaiczne i słoneczne systemy grzewcze. Wydanie II. Wrocław : Atum, 2018.
 6. Garwacka-Piórkowska S., Cios I., Projektowanie typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych z uwzględnieniem Eurokodów wraz z przykładami. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2014.
 7. Gawęcki A., Podstawy mechaniki konstrukcji prętowych. Wydanie II.  Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 1985.
 8. Gosowski B., Kubica E., Badania laboratoryjne konstrukcji metalowych. Wydanie IV, zaktualizowane i rozszerzone. Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012.
 9. Grabiec K.,  Konstrukcje betonowe : przykłady obliczeń statycznych. Wydanie V, uaktualnione. Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
 10. Heim A., Procesy mechaniczne i urządzenia do ich realizacji. Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 1996.
 11. Januszewski J., Systemy satelitarne GPS, Galileo i inne. Wydanie II, zmienione. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
 12. Kozłowski W., Nawierzchnie bitumiczne i betonowe w budownictwie drogowym : projektowanie dróg. Radom : Instytut Naukowo-Wydawniczy „Spatium”, 2018.
 13. Kurmaz Leonid W., Kurmaz Oleg L., Projektowanie węzłów i części maszyn. Wydanie IV, poprawione i uzupełnione. Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świetokrzyskiej, 2007.
 14. Ostwald M., Podstawy optymalizacji konstrukcji w projektowaniu systemowym. Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2016.
 15. Ostwald M., Podstawy wytrzymałości materiałów i konstrukcji. Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2017.
 16. Ostwald M., Podstawy wytrzymałości materiałów i konstrukcji : zbiór zadań. Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2018.
 17. Piotrowski R., Domy pasywne : najlepsze obiekty oraz technologie niskoenergetyczne i pasywne w Polsce. Warszawa : Green Leaf, 2009.
 18. Platt Ch., Encyklopedia elementów elektronicznych. T. 1, Rezystory, kondensatory, cewki indukcyjne, przełączniki, enkodery, przekaźniki i tranzystory. Gliwice : Helion SA, 2021.
 19. Platt Ch., Encyklopedia elementów elektronicznych. T. 2, Tyrystory, układy scalone, układy logiczne, wyświetlacze, LED-y i przetworniki akustyczne. Gliwice : Helion SA, 2021.
 20. Sarniak Mariusz T., Systemy fotowoltaiczne. Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2019.
 21. Siewczyńska M., Domy jednorodzinne : przewodnik do ćwiczeń projektowych z budownictwa ogólnego. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN SA, 2017.
 22. Siwowski T., Projektowanie drogowych obiektów inżynierskich. Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, 2013.
 23. Wesołowska M., Pawłowski K.,  Aspekty związane z dostosowaniem obiektów istniejących do standardów budownictwa energooszczędnego. Bydgoszcz : Agencja Reklamowa TOP, 2016.
 24. Wolski A., Kaiser K., Legionella w instalacjach budynków. Warszawa : Ośrodek Informacji „Technika instalacyjna w budownictwie”, 2009.
 25. Chemia wody i ścieków : praca zbiorowa pod red. Jerzego Zielińskiego. Wydanie III. Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1993.
 26. Laboratorium z metrologii elektrycznej i elektronicznej. Pod red. Danuty Turzenieckiej. Wydanie III, uzupełnione i poprawione. Poznań : Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2000.
 27. Poradnik inżyniera : spawalnictwo. 1. Pod redakcją Jana Pilarczyka. Wydanie II – dodruk 4 (PWN). Warszawa :  Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019.
 28. Poradnik inżyniera : spawalnictwo. 2. Pod redakcją Jana Pilarczyka. Wydanie I – dodruk 4 (PWN). Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN,  2019.
 29. Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych [monografię opracował zespół pod kierunkiem Barbary Rymszy]. Warszawa : Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej Drogownictwa, 2014.

Wykaz książek poszukiwanych przez Bibliotekę Uniwersytetu Kaliskiego dla czytelników Wydziału Nauk o Zdrowiu:

 1. Rehabilitacja w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Redakcja naukowa Zbigniew Nowak.  Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.
 2. Pielęgniarstwo neurologiczne. Redakcja naukowa Krystyna Jaracz, Izabela Domitrz. Wydanie II – 2 dodruk. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2021.
 3. Adaptowana aktywność fizyczna : dla fizjoterapeutów. Redakcja naukowa Natalia Morgulec-Adamowicz, Andrzej Kosmol, Bartosz Molik. Wydawnie I – 1 dodruk. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2018.
 4. Bosak Magdalena, Elektroencefalografia w przypadkach klinicznych.  Kraków : Medycyna Praktyczna, © 2018.
 5. Dzirba Alina, Wstrzyknięcia domięśniowe. Wydanie II uaktualnione. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, copyright 2021.
 6. Hueter-Becker Antje, Doelken Mechthild,  Badanie kliniczne w fizjoterapii. Redakcja wydania polskiego Jan Szczegielniak. Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2018.
 7. Kraft Peter (red.), Udar mózgu. Wydanie I polskie: redakcja wydania polskiego Sławomir Budrewicz. Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright 2020.
 8. Netter Frank Henry, Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne. Wydanie III polskie: redakcja wydania polskiego Janusz Moryś. Wrocław : Edra Urban & Partner, copyright © 2020.
 9. Sobolewska Ewa , Godlewska Renata A., Michalski Jacek A., Praktyczna kosmetologia krok po kroku : dłonie i paznokcie. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2017.