• Kontrast
    • Czcionka

Skany dla czytelnika

Oferujemy naszym użytkownikom usługę skanowania.

Prośbę o wykonanie skanu należy przesłać mailowo z podaniem dokładnych danych bibliograficznych poszukiwanej pozycji (przy fragmencie książki: autor, tytuł, rok wydania, strony; w przypadku artykułu z czasopisma: tytuł, rocznik, nr w obrębie rocznika, strony). Skany będą wykonywane wyłącznie z pozycji niedostępnych w wersji elektronicznej w zasobach Biblioteki Uniwersytetu Kaliskiego. W przypadku dużego zainteresowania usługą, realizacja zamówienia na skan może być wykonana z opóźnieniem (do dwóch dni od złożenia zamówienia). Maksymalna ilość stron dla jednej osoby – do 50 stron na tydzień.

Mamy nadzieję, że proponowane rozwiązanie pomoże naszym czytelnikom dotrzeć do potrzebnych materiałów.

Zasoby zdalne

Oferujemy naszym użytkownikom zasoby zdalne prenumerowane przez Bibliotekę Uniwersytetu Kaliskiego.

Polecamy dostęp do zasobów elektronicznych, w tym do baz IBUK libra i BIBLIO (dawniej NASBI), które są czytelniami podręczników akademickich w języku polskim. Wejście do zasobów zdalnych ze strony biblioteki (zakładka BAZY). Obecnie umożliwiliśmy czytelnikom korzystanie z baz poza siecią uczelnianą (z domu, urządzeń mobilnych) poprzez system HAN. Logowanie do systemu jest identyczne z logowaniem do swojego konta bibliotecznego. Poza tym, w poszukiwaniu potrzebnych materiałów w zasobach zdalnych pomoże nam multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service (zakładka BAZY, okienko wyszukiwarki u góry). Oczywiście dalej możliwe jest wejście do pojedynczej bazy. Informacje szczegółowe na temat korzystania z sytemu HAN i multiwyszukiwarki EDS na stronie głównej (wiadomości – pokaz slajdów).

Mamy nadzieję, że korzystanie z zasobów zdalnych pomoże naszym czytelnikom dotrzeć do potrzebnych materiałów.